top of page

POZEMNÉ STAVBY

Tvoríme  silnú a stabilnú stavebnú spoločnosť vďaka nášmu kvalifikovanému a stabilnému tímu.

 

Realizujeme viacero veľkých úspešných projektov pri ktorých využívame predovšetkým vlastné kapacity a vlastné dopravno-technické zázemie.

 

Dokážeme naplniť vaše najnáročnejšie požiadavky na 100 % s cieľom odovzdať najvyššiu kvalitu diela o ktorých hovoria viaceré ISO certifikáty, ktoré spoločnosť  MEGASPOL spol. s r.o. vlastní.

Rekonštrukcia autobusovej stanici, Nitra

Rekonštrukcia bývalej Základnej školy ul. Svätourbanská, Nitra

Vybudovanie materskej škôlky, obec Nitrianske Hrnčiarovce

Rekonštrukcia Kultúrneho domu, obec Štitáre

Rekonštrukcia RD, Nitra

Rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia

Rekonštrukcia – Pamätník Pocta Slobode, Nitra

Oplotenie z pohladových betónov

Búracie práce

VYBRANÝ ZOZNAM REALIZOVANÝCH POZEMNÝCH STAVIEB

•    Rekonštrukcia Domov na pol ceste, obec Horné Saliby
•    Rekonštrukcia Kultúrneho domu Krškany, Nitra  
•    Rekonštrukcia sociálnych zariadení – ÚPSVaR, Nitra
•    Rekonštrukcia Materskej a Základnej školy, obec Trnovec nad Váhom  
•    Rekonštrukcia strediska cestovného ruchu- Duchonka, obec Prašice 
•    Rekonštrukcia Kultúrneho domu, obec Štitáre
•    Rekonštrukcia Detského domova, obec Tajná
•    Rekonštrukcia  v obecnej hasičskej zbrojnici, obec Nitrianska Blatnica
•    Rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia obec Pliešovce
•    Rekonštrukcia apartmánového domu, obec Bardoňovo
•    Rekonštrukcia bývalej Základnej školy ul. Svätourbanská, Nitra
•    Rekonštrukcia autobusovej stanice, Nitra + Prestrešenie autobusovej stanice v Nitre získalo prestížnu cenu  
•    Rekonštrukcia priestorov a areálu Materskej škôlky, obec Sokolovce
•    Rekonštrukcia telocvične Základná škola, obec Veľký Lapáš 
•    Rekonštrukcia nevyužívaných priestorov Materská škola Lapášik, obec Veľký Lapáš
•    Rekonštrukcia Strednej odbornej školy OaS, Komárno 
•    Rekonštrukcia a modernizácia RDG a CT oddelenia, Nemocnica A. Wintera Piešťany
•    Rekonštrukcia Materskej školy, obec Nemčice
•    Rekonštrukcia priestorov a areálu Materskej škôlky, obec Sokolovce
•    Rekonštrukcia rodinného domu, Nitra
•    Prestavba Materskej školy, obec Nemčice
•    Prestavba Gastroambulancie, Nemocnica A. Wintera Piešťany 
•    Vybudovanie školského internátu, obec Tlmače
•    Vybudovanie materskej škôlky, obec Nitrianske Hrnčiarovce
•    Rekonštrukcia – Pamätník Pocta Slobode, Nitra

bottom of page