top of page

ISO CERTIFIKÁTY

V uplynulých rokoch sme ako stavebná spoločnosť vďaka našej práci nadobudli viaceré certifikáty a ocenenia, ktoré odrážajú kvalitu našej práce a náš profesionálny prístup ku každej zákazke. Sme držiteľmi certifikácie kvality ISO 9001, ISO 14001 aj ISO 45001.

Vyberte si pre realizáciu vašej zákazky spoľahlivú a certifikovanú stavebnú firmu, ktorá funguje na princípoch kvalitne odvedenej práce, systémového manažérstva a transparentnej komunikácie.

MEGASPOL spol. s r.o. 

  • Certifikát ISO 14001

  • Certifikát ISO 9001

  • Certifikát ISO 45001

  • Oprávnenie – elektrické zariadenia

  • Oprávnenie – plynové zariadenia

  • Oprávnenie – tlakové zariadenia

  • Osvedčenie – stavbyvedúci – pozemné stavby

  • Osvedčenie – stavbyvedúci – inžinierske stavby

  • Osvedčenie – revízny technik plynové zariadenia

Megaspol logo white png.png
bottom of page