top of page

KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY A CHODNÍKY

Tvoríme  silnú a stabilnú stavebnú spoločnosť vďaka nášmu kvalifikovanému a stabilnému tímu.

 

Realizujeme viacero veľkých úspešných projektov pri ktorých využívame predovšetkým vlastné kapacity a vlastné dopravno-technické zázemie.

 

Dokážeme naplniť vaše najnáročnejšie požiadavky na 100 % s cieľom odovzdať najvyššiu kvalitu diela o ktorých hovoria viaceré ISO certifikáty, ktoré spoločnosť  MEGASPOL spol. s r.o. vlastní.

VYBRANÝ ZOZNAM REALIZOVANÝCH KOMUNIKÁCII, SPEVNENÝCH PLOCH A CHODNÍKOV

•    Rekonštrukcia parkoviska Lesná ul., Nitra
•    Rekonštrukcia parkoviska Lomnická ul., Nitra
•    Rekonštrukcia parkoviska Považská ul. I. – II. etapa, Nitra
•    Rekonštrukcia centra, obec Nitrianske Hrnčiarovce Komunikácia a chodníky
•    Oprava chodníka Nábrežie mládeže, Nitra
•    Oprava chodníka Dlhá - Štiavnická ul., Nitra
•    Oprava chodníkov na ul. Kukučínova, Nitra
•    Oprava chodníka na ul. Ľ. Okánika, Nitra
•    Oprava parkoviska Petzwalova ul., Nitra
•    Oprava prepojovacieho chodníka ul. Tr. A.Hlinku, Nitra
•    Oprava chodníkov sídlisko Klokočina, Nitra
•    Oprava chodníka Dolnočermánska ul., Nitra
•    Oprava chodníka Hlboká ul., Nitra
•    Oprava chodníkov, obec Janíkovce
•    Oprava spevnených plôch na Štúrovej ul., Nitra
•    Kompletné vybudovanie komunikácii IBV Lúčna stráň, obec Štitáre
•    Výstavba spevnených betónových plôch, Arriva Nitra
•    Vybudovanie priechodu pre chodcov ul. Parkové nábrežie, Nitra
•    Vybudovanie inžinierskych sietí IBV Levice 
•    Vybudovanie lesnej cesty, obec Pliešovce 
•    Vybudovanie parkoviska Krškany, Nitra
•    Zatraktívnenie centra, obec Alekšince

bottom of page