top of page

INŽINIERSKE STAVBY

Tvoríme  silnú a stabilnú stavebnú spoločnosť vďaka nášmu kvalifikovanému a stabilnému tímu.

 

Realizujeme viacero veľkých úspešných projektov pri ktorých využívame predovšetkým vlastné kapacity a vlastné dopravno-technické zázemie.

 

Dokážeme naplniť vaše najnáročnejšie požiadavky na 100 % s cieľom odovzdať najvyššiu kvalitu diela o ktorých hovoria viaceré ISO certifikáty, ktoré spoločnosť  MEGASPOL spol. s r.o. vlastní.

VYBRANÝ ZOZNAM REALIZOVANÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ

 • Výstavba čističky odpadových vôd ZSS SVETLO Olichov, Volkovce

 • Rekonštrukcia vodovodu Cukrovarská ul. DN250, Sereď

 • Zokruhovanie verejného vodovodu, Šintava

 • Rekonštrukcia vodovodu DN 100, Dedina Mládeže

 • Prepojenie vodojemov Lupka DN225, Nitra

 • Rekonštrukcia teplovodu, Nemocnica Komárno

 • Rekonštrukcia vodovodu I. etapa DN300, obec Ludanice

 • Vybudovanie vodojemu, obec Ludanice

 • Rekonštrukcia vodovodu DN100, obec Jelšovce

 • Rekonštrukcia vodovodu - Nánanská cesta DN600, Štúrovo

 • Rekonštrukcia vodovodu ul. Kalvárska DN160

 • Rekonštrukcia vodovodu ul. Brigádnická DN100, Nitra

 • Rekonštrukcia vodovodu Hornozoborská ul. DN100, Nitra

 • Kanalizačné a vodovodné prípojky DN100, obec Štitáre

 • Odvedenie odpadovej vody na ČOV, obec Výčapy Opatovce

 • Kanalizácia DN400, obec Váhovce  

 • Kanalizácia DN 300, miestna časť Horný Oháj

 • Splašková kanalizácia a prípojky Dolnostredská ul. DN315, Sereď

 • Rekonštrukcia a oprava kanalizácie areál SPU DN400, Nitra

 • Kanalizácia Roľnícka ul. DN800, Nitra

 • Kanalizácia Dvorčanská ul. DN800, Nitra

 • Opava kanalizácií a rozvodov Materská škôlka Štiavnická a Materská škôlka Ľ. Okánika DN200, Nitra

 • Oprava kanalizácie Wilsonovo nábrežie, Nitra

 • Kanalizácia DN250, Výčapy Opatovce

 • Kanalizácia DN250, Lužianky

 • Vnútrobloková kanalizácia Wilsonovo nábrežie, Nitra  

 • Vnútrobloková kanalizácia ul. Smetanova-Pelegrina, Nitra

 • Kanalizačná prípojka Wilsonovo nábrežie DN200, Nitra

 • Rozšírenie kanalizácie ul. B.Klucha DN400, Močenok

 • Oprava kanalizácie ul. Sikárska - Na priehon, Nitra

 • Vybudovanie inžinierskych sietí – IBV Levice

 • Vybudovanie inžinierskych sietí a komunikácii Lúčna stráň, obec Štitáre

 • Rozvod plynu v areáli Arriva Levice

bottom of page