top of page

ČINNOSŤ FIRMY

Spoločnosť sa zaoberá realizáciou inžinierskych, cestných  ako aj priemyselných, bytových a občianskych stavieb. Stavby sú realizované progresívnymi pracovnými postupmi  a s našimi skúsenosťami,  odborným potenciálom  pracovníkov, modernou a kvalitnou technikou a rozsiahlym strojovým vybavením  vieme vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám každého zákazníka s cieľom odovzdať najvyššiu kvalitu diela.

Zemné práce megaspol

VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE

Spevnené plochy, komunikácie a asfaltérske práce.png

SPEVNENÉ PLOCHY A ASFALTÉRSKE PRÁCE

Realizácia a rekonštrukcia kanalizácii.png

REALIZÁCIA A REKONŠTRUKCIE KANALIZÁCIÍ

Prenájom mechanizacie a strojov megaspol

PRENÁJOM STROJOV A MECHANIZÁCIE

Realizácia a rekonštrukcia vodovodov.png

REALIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA VODOVODOV

Prenájom dopravného značenia.png

PRENÁJOM DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

Inžinierskych sietí.png

REALIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA INŽINIERSKÝCH SIETÍ

Všetky druhy pozemných stavieb megaspol

VŠETKY DRUHY POZEMNÝCH STAVIEB

Realizácia kotolní a TZB.png

REALIZÁCIE KOTOLNÍ A TZB

Rekonštrukcia pamiatkových a historických budov.png

REKONŠTRUKCIA PAMIATKOVÝCH A HISTORICKÝCH BUDOV 

Recyklovanie a drvenie betónu.png

RECYKLOVANIE A DRVENIE BETÓNU

Búracie práce.png

BÚRACIE PRÁCE

bottom of page