top of page
firma.jpg

O NÁS

Spoločnosť MEGASPOL,  spol .s  r. o. so sídlom Jarná 3, 949 01  Nitra, ktorá vznikla v roku 2005 je moderná stavebná spoločnosť schopná ponúknuť realizácie stavieb akéhokoľvek druhu. Tvorí silnú a stabilnú stavebnú spoločnosť  s realizáciou viacerých veľkých úspešných projektov pri ktorých využíva predovšetkým vlastné kapacity. Spoločnosť sa zaoberá realizáciou inžinierskych, cestných  ako aj priemyselných, bytových a občianskych stavieb. Stavby sú realizované progresívnymi pracovnými postupmi a s našimi skúsenosťami,  odborným potenciálom  pracovníkov, modernou a kvalitnou technikou a rozsiahlym strojovým vybavením  vieme vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám každého zákazníka s cieľom odovzdať najvyššiu kvalitu diela o ktorých hovoria viaceré ISO certifikáty, ktoré spoločnosť  MEGASPOL spol. s r.o. vlastní.

Megaspol logo white png.png
bottom of page